top of page

KULTURNI KRAJOLIK ZRINSKA GORA 

 

Projekt vrednovanja i zaštite dragulja prirode i baštine

u Hrvatskoj !

 

KRATKO O VAŽNOSTI ZRINSKE GORE

Zrinska gora velika je i prepoznatljiva prostorna cjelina Sisačko-moslavačke županije čiju okosnicu čini razvedeni reljef gorja omeđen gradovima Petrinjom, Glinom, Dvorom i Hrvatskom Kostajnicom. Prostor je prepoznatljiv po masivnom brežuljkastom terenu s gustim listopadnim šumama i očuvanim potočnim dolinama te naseljima koja su se razvila na padinama, zaravnima i hrptovima gore te u dolinama. Posebne su prirodne vrijednosti bogata nalazišta ruda, šume i vode (riječni tokovi i izvori) te endemske, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste. Prirodni uvjeti osiguravali su naseljavanje ovog prostora od prapovijesti do suvremenog doba te njegovo povijesno-kulturno oblikovanje, vidljivo danas u bogatoj arheološkoj baštini, starim utvrdama i gradovima, memorijalnoj baštini, zaštićenim urbanim sredinama, povijesnim seoskim naseljima i tradicijskoj arhitekturi te tradicijskim umijećima i lokalnim znanjima o prostoru i suživotu s prirodom.

CILJ PROJEKTA

Zbog navedenih vrijednosti Zrinske gore Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture, zajedno s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije – radi na prepoznavanju, dokumentiranju, karakterizaciji i zaštiti krajolika Zrinska gora. Ove će aktivnosti pridonijeti propitivanju suvremenog odnosa prema prostoru Zrinske gore te potaknuti prepoznavanje materijalnih i nematerijalnih vrijednosti kao resursa i potencijala za planiranje budućeg održivog lokalnog i regionalnog razvoja. Na projektu već godinama rade Sanja Lončar i Ivana Miletić Čakširan.

AKTIVNOSTI 

Izložba Kulturni krajolik Zrinska gora predstavljena je u Glini (2.-15. listopada 2017.), Topuskom (16.-30. studenog 2017.) i Sisku (2.-15. veljače 2018.). 

Izložba ima za cilj predstaviti krajobrazne i kulturnopovijesne karakteristike Zrinske gore koje su nositelj identiteta prostora te osnova za zaštitu prostora kao kulturnog krajolika. Autorice izložbe su: Ivana Miletić Čakširan, prof. (Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture), doc.dr.sc. Sanja Lončar (Društvo Terra banalis / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Kata Benac, dipl. ing. agr. vop. (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije). Izložba je nakon Gline predstavljena i u drugim mjestima Sisačko-moslavačke županije: Topusko, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Dvor, Gvozd, Sisak.

bottom of page