top of page
Društvo "Terra banalis" okuplja entuzijaste – znanstvene, kulturne i stručne djelatnike te ostale građane i pravne osobe zainteresirane za istraživanje, vrednovanje, obnovu i prezentaciju kulturne baštine prostora koji se povijesno nazivao Banski kraj, Banska krajina, Banska granica, Banal Grenze, Banija, Banovina, itd., a geografski se nalazi u porječju Save, Gline, Kupe i Une, sa suhom međom prema Bosni i Hercegovini. Društvo je osnovano 2015. godine sa sjedištem u Glini.

IZLOŽBE

 

U nekoliko godina rada Društvo je realiziralo niz znanstveno utemeljenih i originalnih izložbenih projekata o važnim aspektima povijesti i baštine kraja. Na velikoj izložbi Vojna krajina, Banska krajina i Zrinski u obrani od Osmanlija autorice Nataše Štefanec (Hrvatska Kostajnica, 8.-16. 10. 2016.; Glina, 27.01. - 26.02. 2017.; Petrinja, 26.01. – 23-02. 2018.; Filozofski fakultet u Zagrebu, 13. - 24- 05. 2019.) radilo je 16 stručnjaka za povijest tog kraja. Izložba Sanitarni kordon i kontumac u Kostajnici autorice Ivane Horbec (Hrvatska Kostajnica, 27.01. – 26.02. 2017.) predstavila je iznimno atraktivan, a zanemaren aspekt povijesti kraja. Izložba Povodom 125. obljetnice rođenja Zlatka Šulentića u Glini (Glina, 26.01. – 23.02. 2018.) autorice Lidije Klobučar prezentira život i djelo tog poznatog slikara porijeklom iz Gline. Izložba će biti proširena u suradnji s Galerijom Krsto Hegedušić u Petrinji. Izložba Kulturni krajolik Zrinska gora predstavlja krajobrazne i kulturnopovijesne karakteristike Zrinske gore koje su nositelj identiteta prostora te osnova za zaštitu prostora kao kulturnog krajolika. Izradile su ju Ivana Miletić Čakširan, Kata Benac i Sanja Lončar (Glina, 2.-15. 10. 2017.; Topusko, 16.-30. 11. 2017.; Sisak, 2.-15. veljače 2018.). Sanja Lončar i Ana Rizmaul autorice su izložbe Vode i mlinovi Zrinske gore (Glina, veljača 2019.) koja predstavlja ekološke i ekonomske aspekte povijesti kraja te donosi osobna svjedočanstva lokalnog stanovništva. 

SERIJE PREDAVANJA

 

Društvo redovito organizira predavanja vodećih stručnjaka u Hrvatskoj u cilju upoznavanja građana s poviješću i baštinom kraja (drvo, mlinovi, vode, Vojna krajina, cisterciti, važne povijesne osobe i događaji, utvrde, itd.). Članovi Društva s predavanjima sudjeluju na brojnim kulturnim manifestacijama u Hrvatskoj (Međunarodna smotra folklora, Kliofest, brojne lokalne manifestacije). U suradnji s Državnim arhivom u Sisku organizirana je serija od pet predavanja o najvažnijim utvrdama Siska i Banovine (2016.) te serija od pet predavanja o rodovima vojske na Banskoj krajini od 16. do 18. st. (2019.). U suradnji s Gradskim muzejom Sisak organizirana je serija od sedam predavanja o vlastelinstvima i plemićkim obiteljima Sisačko-moslavačke županije (2017.). U suradnji s POU Hrvatski dom Petrinja organizirana je serija od pet predavanja o mogućnostima i izazovima ruralnog razvoja (2018.). U suradnji s Hrvatskim etnološkim društvom, Hrvatskom sekcijom ECOVAST-a i Društvom povjesničara umjetnosti organizirane su četiri stručne tribine s ukupno 12 predavanja na temu obnove i oporavka potresom pogođenog područja Sisačko-moslavačke županije (2021.). U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem i Gradskom knjižnicom i čitaonicom Ante Jagar iz Novske organizirana je serija od šest predavanja o povijesti Novske i novljanskog kraja (2023./2024.). 

INTERPRETACIJSKI CENTAR "POVIJEST VOJNE GRANICE" U NOVSKOJ 

Društvo Terra banalis suradnik je u mnogim inicijativama vezanim uz revitalizaciju kulturne baštine u Sisačko-moslavačkoj županiji. U suradnji s Gradom Novska, Konzervatorskim odjelom u Sisku za područje SMŽ, te s nizom sveučilišnih, muzeoloških i znanstveno-istraživačkih institucija iz Hrvatske, Društvo Terra banalis iniciralo je projekt osnutka Interpretacijskog centra "Povijest Vojne granice" u Novskoj. Interpretacijski centar bit će svojevrsni moderni muzej, u kojem će se uz korištenje novih tehnologija prikazivati kompleksna povijest Vojne granice, odnosno Vojne krajine, jedinstvenog habsburškog vojnog sustava koji se od početka 16. do kraja 19. stoljeća, u neprekinutom pojasu, protezao od Jadrana do Karpata. Vojna granica velikim se dijelom nalazila i na prostoru današnje Hrvatske, čiju je povijest bitno obilježila. Osim modernom prezentacijom povijesti Vojne granice, centar će se baviti istraživanjem povijesti Vojne granice kroz domaće i međunarodne projekte, ali i uspostavljanjem mreže destinacija, u Hrvatskoj i izvan nje, na kojima će se moći produbiti poznavanje vojnokrajiške povijesti. 

PROJEKT KULTURNI KRAJOLIK ZRINSKA GORA
Izložba Kulturni krajolik Zrinska gora"autorica Sanje Lončar, Ivane Miletić Čakširan i Kate Benac predstavila je osnove za zaštitu tog prostora kao kulturnog krajolika (Glina, 02.10.-15.10. 2017.; Topusko, 18.11.-30.11.2017.), čime su ujedno predstavljani i rezultati višegodišnjeg rada na projektu.

DANI EUROPSKE BAŠTINE – europska manifestacija na hrvatskom tlu

Godine 2017. Društvo se uključilo u atraktivnu europsku kulturnu manifestaciju Dani europske baštine (rujan i listopad svake godine). Organiziran je Integrirani nastavni dan Srednje škole Topusko (Cisterciti i opatija Topusko), izložba „Kulturni krajolik Zrinska gora“, terenska nastava Hrvatska Kostajnica-Gvozdansko-Zrin za učenike srednje škole Glina“ te predavanje „Stari grad Kostajnica“ (Drago Miletić). U organizaciji i provedbi aktivnosti sudjelovali su članovi Društva Ana Rizmaul, Nataša Štefanec, Ivana Miletić Čakširan i Sanja Lončar. Više: ovdje

NOĆ MUZEJA !

NOĆ MUZEJA 2019. (petak, 1. veljače 2019.) Društvo je obilježilo predavanjima i izložbama o prirodnoj

i kulturnoj baštini Banovine u Glini i Topuskom.  Temeljili su se na istraživanjima u okviru projekta

"Vode i mlinovi Zrinske gore" kojeg su tijekom 2018. godine provodili članovi Društva "Terra

banalis" u suradnji s nastavnicima i učenicima Srednje škole Glina, Srednje škole Topusko,

Srednje škole Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica i lokalnim stanovnicima. Projekt je uključivao

stručna predavanja, radionice, ekskurzije i istraživanja o vodama i mlinovima, a s ciljem

prepoznavanja, vrednovanja i revitalizacije kulturno-povijesnog nasljeđa Banovine. Rezultat

zajedničkog rada su izložba "Vode i mlinovi Zrinske gore" postavljena u Glini i Topuskom, niz

radionica i predavanja te obimna kolekcija digitaliziranih fotografija, crteža, karata, zvučnih i video zapisa kroz koje se javnost može upoznati s prirodnom i kulturnom te materijalnom i nematerijalnom baštinom vezanom za vode i mlinove Banovine.

Za NOĆ MUZEJA 2018. (petak, 26. siječnja 2018.) Društvo Terra banalis osmislilo je i organiziralo opsežan program koji obuhvaća brojna događanja u Petrinji, Glini, Topuskom i Hrvatskoj Kostajnici u suradnji s nizom lokalnih uprava i udruga te bogatom stručnom institucionalnom podrškom. Manifestacije je povezala kulturom bogata  MUZEJSKA RUTA BANOVINOM tj. za sve  koji žele obići postave izložbi i aktivnosti osiguran je prijevoz autobusom iz Petrinje do Gline i Topuskog te natrag, u organizaciji TZ Grada Petrinja i TZ Općine Topusko. Više: link 1.

Društvo Terra banalis organiziralo je PRVU NOĆ MUZEJA U GLINI (27. siječnja 2017.) - iznimno uspješnu i medijski odlično popraćenu manifestaciju. Su-organizatori su bili Srednja škola Glina, Knjižnica i čitaonica Glina, Interpretacijski centar baštine Banovine, udruga mažoretkinja Glinske Banice, KUU Viduševac i KUD Čiče. Organizacijsku podršku pružili su Grad Glina, Hrvatsko muzejsko društvo, Ministarstvo kulture RH i niz partnerskih znanstveno-istraživačkih institucija (Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest, Hrvatski restauratorski zavod, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Sisku i druge). Prezentiran je bogat povijesno-kulturni program. Više: link 1, link2.

Istog dana, u partnerstvu s TZ Hrvatska Kostajnica (voditeljica: Mirjana Lahovsky-Žličarić), Društvo je organiziralo Noć muzeja u Hrvatskoj Kostajnici. Članovi Društva prezentirali su novu izložbu važnu za povijest kraja pod nazivom "Sanitarni kordon i kontumac u Kostajnici" autorice dr.sc. Ivane Horbec. Vidi: link 1 link 2

Dana 29. siječnja 2016. Društvo Terra banalis sudjelovalo je u programu Noći muzeja u Hrvatskoj Kostajnici, u organizaciji TZ Hrvatska Kostajnica. U Hotelu Central članovi Društva predstavili su projekt Povijesne postrojbe Banske krajine.  Više na mrežnim stranicama TZ Hrvatska Kostajnica.  

Članovi Društva od 2014. sudjeluju u obilježavanju Noći muzeja na prostoru Banovine, počevši s malom izložbom o Zrinskima, autorice Nataše Štefanec, koja je dogovorena na inicijativu Mirjane Lahovsky-Žličarić iz  TZ Hrvatska Kostajnica. 

Svi zainteresirani pozvani su priključiti se radu Društva i postati njegovi punopravni članovi.

Za upis u članstvo Društva potrebno je ispunjenu i potpisanu pristupnicu poslati na adresu Društva:  

Frankopanska ulica 30, 44400 Glina ili terrabanalis@gmail.com 

bottom of page