top of page

 

ŠTO ŽELIMO POSTIĆI?

Očuvati baštinu te zaštititi spomenike i druge povijesne vrijednosti

Prezentirati i popularizirati kulturne vrijednosti baštine

Unaprijediti komunikaciju između znanstvenika i istraživača raznih disciplina u zemlji i inozemstvu

Potaknuti interdisciplinarna i komparativna istraživanja

Poduprijeti postojeće inicijative i udruge koje istražuju i promoviraju povijesne, kulturne i prirodne vrijednosti kraja

KAKO TO POSTIŽEMO?

Znanstvenim istraživanjem povijesti kraja

Poticanjem na zaštitu, popravke, konzervaciju i restauraciju spomenika i drugih povijesnih vrijednosti

Sakupljanjem građe vezane uz povijest kraja

Prijavom na projekte u svrhu očuvanja hrvatske kulturne baštine

Prezentacijom baštine u vidu muzejskih i interpretacijskih postava te izložbi

Upoznavanjem građana sa spomenicima kraja te isticanjem njihove kulturne vrijednosti

Organizacijom znanstvenih skupova, savjetovanja, tribina i predavanja

Suradnjom sa znanstvenim, umjetničkim, kulturnim i prosvjetni institucijama i udrugama iz Hrvatske i inozemstva

Suradnjom s tijelima lokalne samouprave

Pomaganjem akcija vezanih uz zaštitu spomenika kulture, arhivske građe i drugih kulturno-povijesnih vrijednosti

Upravljanjem kulturnim i povijesni spomenicima povjerenima na korištenje

Izdavanjem znanstvenih i stručnih publikacija

DOKUMENTI

Statut Društva "Terra banalis"

Ispis iz Registra udruga

 

Pristupnica za članstvo u Društvu

Plan rada Društva za 2022.

Etički kodeks

Članovi Društva Terra banalis u svom znanstvenom i stručnom radu, odnosu prema kolegama, suradnicima, istraživanim zajednicama i osobama te društvu u cjelini, primjenjuju načela Etičkog kodeksa Hrvatskog etnološkog društva (2013.) dostupnog na: https://hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/o-nama/eticki-kodeks/

 

bottom of page