top of page

Serija predavanja

UTVRDE SISKA I BANOVINE

 

Lipanj-prosinac 2016.

 

Državni arhiv Sisak, dvorana 

U cilju obilježavanja Međunarodnog dana arhiva i ujedno upoznavanja građana s vlastitim djelatnostima, Državni arhiv u Sisku i Društvo "Terra banalis" organizirali su seriju predavanja o najpoznatijim fortifikacijskim lokalitetima Siska i Banovine. Kroz ukupno pet predavanja znanstvenika i stručnjaka koji se bave istraživanjem, zaštitom i obnovom baštine ovog kraja, željelo se svima zainteresiranima za srednji i rani novi vijek pružiti mogućnost obnavljanja zaboravljenih i saznavanja novih činjenica o bogatoj i burnoj prošlosti Siska i Banovine. Više na web stranicama Državnoga arhiva u Sisku. 

KAPTOLSKA UTVRDA SISAK

predavač: dr. sc. Andrej Žmegač, zn. savj. (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb)                       

četvrtak, 9. lipnja 2016.u 19 sati

Kaptolska utvrda kraj Siska zanimljiva je i povijesno važna građevina. Zahvaljujući dobro sačuvanim dokumentima donekle su poznate okolnosti njezine gradnje sredinom XVI. stoljeća. Dokumenti iz toga doba daju i opis njezinog izvornog stanja, ponešto različitog od današnjeg. Uz prikaz građevne strukture utvrde, izlaganje će naznačiti i kontekst, to znači standarde fortifikacijskoga graditeljstva onoga doba.

Za razliku od brojnih drugih utvrda, ova sisačka potvrdila je svoje povijesno značenje u višekratnim osmanlijskim opsadama, koje su naposljetku dovele i do sudbonosne Sisačke bitke.

 

 

GVOZDANSKO: KAŠTEL, RAT I RUDOKOPI

predavači: dr. sc. Nataša Štefanec, izv. prof. (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb);

Damir Stanić, dipl. povj. (Hrvatski državni arhiv, Zagreb)                 

četvrtak, 15. rujna 2016. u 19 sati

Kaštel u Gvozdanskom simbolizira važne temelje obiteljske moći Zrinskih – rudokope i kovnicu novca. Redovite prihode od poljoprivrede Zrinski su znatno povećali bogatim nalazima olova, željeza i srebra. Štoviše, dio svog velikog vlastelinstva, smještenog na obroncima Zrinske gore uz Unu, usmjerili su prema kopanju i preradi ruda. Kaštel Gvozdansko izgradili su u drugoj polovini 15. stoljeća, nakon što su od kralja Matije Korvina dobili pravo na kopanje rudače. Isposlovali su i povlasticu za kovanje novca, pa je kaštel u 16. stoljeću udomio kovnicu i riznicu. U arhitektonskom smislu kaštel je bio kombinacija srednjovjekovnih obrambenih i modernih renesansnih formi. Pravilan tlocrt s kulama na uglovima i visokim zidovima bio je tipičan za renesansne kaštele koji su trebali zadovoljiti potrebe komfornijeg stanovanja i smještaja upravnih djelatnosti, ali i potrebe primarne, kratkotrajne obrane. Kovnica i riznica u unutrašnjosti kaštela bile su dodatno osigurane izgradnjom 'staromodne' obrambene kule s visokim ulazom na ljestve. Gvozdansko i njegovi rudnici dobro su funkcionirali do polovine 16. stoljeća kada je počela jača osmanska najezda na pounjske utvrde. Osvajanja su kulminirala padom Zrina i Gvozdanskog 1577/78. godine, što je uznemirilo kršćansku javnost i dodatno potaknulo reformu obrambenog sustava. Osmanlije su desetljećima iskorištavali rudnike, kao i brojni vlasnici nakon njih, sve do polovine 20. stoljeća. Sam kaštel pretvorio se u ruševinu mnogo ranije. 

 

STARI GRAD KOSTAJNICA I NJEGOVI GOSPODARI

predavačica: dr. sc. Marija Karbić, viša zn. suradnica (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

četvrtak, 13. listopada 2016. u 19 sati

Tijekom srednjega vijeka Kostajnica je bila središte hrvatskog Pounja, tvrdi grad za koji su se nadmetali najmoćniji hrvatski velikaši tog razdoblja. Prva plemićka obitelj koja je posjedovala Kostajnicu bili su knezovi Kostajnički, potomci kneza Herenka, koji su ovim krajem vladali od četrdesetih godina 13. stoljeća do početka 15. stoljeća. Pripadnike ove obitelji možemo ubrojiti među moćnije velikaše srednjovjekovne Slavonije. Obnašali su različite službe u kraljevstvu i na dvoru, a isticali su se i na bojnom polju. Nakon smrti Nikole, posljednjeg člana obitelji, Kostajnica je došla u posjed knezova Lipovečkih, a brakom Jelene Lipovečke, najprije s Ladislavom Totom Susedgradskim, a potom s Martinom Frankapanom, prelazi u ruke ovih velikaša. Godine 1471. Martin Frankapan predao je Kostajnicu Ivanu Benvenjudu, ali je nad njom do svoje smrti zadržao vrhovnu vlast. U Martinovo su vrijeme izvršene i veće pregradnje na kostajničkom gradu te se od tada on u vrelima navodi kao castrum, dok se ranije spominjao kao castellum. Nakon 1480. nad Kostajnicom se do njezina pada pod Osmanlije izmijenila vlast više gospodara, od kojih su posljednji bili knezovi Zrinski.

 

 

UTVRDE PETRINJSKOG KRAJA

predavači: dr. sc. Tajana Pleše, viši konz. arh. (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb);

Petar Sekulić, dipl. arh., konz. arh. (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)

četvrtak, 10. studeni 2016. u 19 sati

Utvrde Klinac, Čuntić i Pecki, smještene na južnim obroncima Hrastovičke gore, izgrađene su sredstvima Zagrebačke biskupije i Zagrebačkog kaptola tijekom prve polovine 16. stoljeća kao dio protuosmanlijskog obrambenog sustava unsko-savsko-kupskog prostora. Utvrde su svojim oblikom bile prilagođene potrebama novog načina ratovanja ranog novovjekovlja. Način gradnje ukazuje na brzinu izvođenja radova, također uvjetovanu obrambenim potrebama. Unatoč dobrom položaju, sve su tri utvrde već krajem 16. stoljeća izgubile svoju izvornu namjenu.

„Utvrde petrinjskog kraja“ zajednički je projekt Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ministarstva kulture RH, Grada Petrinje te „Hrvatskih šuma d.o.o.“. Njime su obuhvaćena istraživanja, prezentiranja i revitalizacije utvrda Klinac, Čuntić i Pecki. Projekt je osmišljen u skladu s načelima razvojne vizije turističkih potencijala Petrinje i njene šire okolice. Iako ne pripadaju u prvu kategoriju nacionalne nepokretne spomeničke baštine, utvrde Klinac, Čuntić i Pecki imaju veliki lokalni i regionalni značaj. Stoga su cjeloviti rezultati polučeni interdisciplinarnom suradnjom u relativno kratkom vremenskom roku bili presudan korak za skladno uklapanje ovih utvrda jasnih povijesnih, krajobraznih i inih vrijednosti u već postojeću edukativno-turističku ponudu.

 

 

STARI GRAD ZRIN – POVIJESNO ARHITEKTONSKA ANALIZA

predavači: dr. sc. Hrvoje Kekez, doc. (Odjel za povijest, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb);

          dr. sc. Tajana Pleše, viši konz. arh. (Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb)           

četvrtak, 8. prosinca 2016. u 19 sati

Stari grad Zrin nalazi se na brijegu povrh istoimenog sela u općini Dvor. Pretpostavlja se kako je stari grad Zrin, smješten na važnoj prometnici koja je povezivala dolinu rijeke Une preko Zrinske gore s rijekom Kupom od razdoblja prapovijesti do danas, podignut već u 13. stoljeću. Prema (do sada) poznatim arhivskim podacima može se pretpostaviti kako je u prvo vrijeme po osnutku Zrin bio u posjedu obitelji Babonić te nešto kasnije u vlasništvu župana Lovre Totha. Kralj Ljudevit darovao je 1347. godine Zrin Šubićima u zamjenu za Ostrovicu. Od tog je vremena ova moćna plemićka obitelj nosila ime Zrinski. Zrin su osmanlijske postrojbe osvojile 1577. godine, a u njihovom je posjedu i ostao sve do kraja 17. stoljeća. Nakon tog vremena stari grad Zrin više nije bio na strateški značajnom položaju, što je ponajviše utjecalo na kvalitetu njegovog održavanja. U cijelosti je grad napušten nakon požara početkom 19. stoljeća. Posljednja velika devastacija Zrina dogodila se 1943. godine kada je stari grad bio rušen topovskim granatama.Unatoč svom iznimnom značaju u hrvatskom kasnosrednjovjekovnom kulturno-povijesnom krajobrazu, stari grad Zrin nikada nije u cijelosti istražen. Iako znanstvenog i javnog interesa nikada nije nedostajalo, stari grad Zrin prati zla kob započetih, a nikad dovršenih radova.

Predavanje

četvrtak, 2. rujna 2016., 10.00-11.00

Dvorana Zrinski, Hotel Central, Hrvatska Kostajnica 

ZRINSKI U HRVATSKOJ POVIJESTI 

predavačica: dr. sc. Nataša Štefanec, izv. prof. (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Zagreb)                       

četvrtak, 2. rujna 2016. u 10 sati

Nataša Štefanec održala je 2. rujna 2016. godine, u dvorani Zrinski hotela Central u Hrvatskoj Kostajnici, predavanje za nastavnike povijesti Sisačko-moslavačke županije pod naslovom Obitelj Zrinski: strategije uspona i opstanka. Predavanje je održano kao dio dvodnevnog stručnog skupa pod naslovom Zrinski u hrvatskoj povijesti i Zrinski u hrvatskoj književnosti, koji su organizirali Županijsko stručno vijeće nastavnika hrvatskog jezika  i  Županijsko  stručno vijeće  nastavnika povijesti  Sisačko-moslavačke  županije. Nakon predavanja sudionici su obišli stari grad  u  Hrvatskoj  Kostajnici,  utvrdu  Zrin  i  crkvu sv. Magdalene u Zrinu. Više vidi ovdje !  

 

Predavanje

subota, 3. prosinca 2016., 15.30-17.00

Knjižnica i čitaonica Glina

HIMNA, LJUDI I VRIJEME – KAKO JE "HORVATSKA DOMOVINA" POSTALA HRVATSKOM HIMNOM?

predavačica: dr. sc. Vlasta Švoger, zn. savj. (Hrvatski institut za povijest, Zagreb)

subota, 3. prosinca 2016., 15.30

Dana 3. prosinca 2016. u Glini je svečano obilježena 170. obljetnice skladanja hrvatske himne „Lijepa naša domovino“, pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Duštvo Terra banalis manifestaciji se pridružilo upravo organiziranjem predavanja, a ujedno je predsjednica Društva okupljenima predstavila djelatnosti Društva.

Program je počeo u 15.30 predavanjem povjesničarke s Hrvatskog instituta za povijest, dr. sc. Vlaste Švoger, koja je specijalizirana za povijest 19. stoljeća. Predavanje pod nazivom Himna, ljudi i vrijeme – kako je "Horvatska domovina" postala hrvatskom himnom? održano je u Knjižnici i čitaonici Hrvatskog doma. Predavanje je bilo praćeno zanimljivom slikovnom prezentacijom. Vlasta Švoger opisala je povijesni kontekst u kojem je nastajala hrvatska himna, iznijela glavna, znanstveno potvrđena, saznanja o njezinu nastanku te predstavila život i rad Josipa (Josifa) Runjanina i Antuna Mihanovića. 

Svečanost je nastavljena nizom događanja u gradu (svečani mimohod,  misa za Domovinu u župnoj crkvi sv. Ivana Nepomuka u Glini, svečano otvaranje glazeben ograde, službeno polaganje vijenca pred spomenikom Josipu (Josifu) Runjaninu, izložba o hrvatskoj himni u izvedbi glinskih učenika, izložba starih notnih zapisa uz domoljubne napjeve HAKUD-a “Glinska tamburica” te koncert Hrvatskog pjevačkog društva "Slavulj" iz Petrinje i Akademskog muškog zbora FER-a Zagreb. Više vidi na: link 1, link 2, link 3, link 4

Serija predavanja

VLASTELINSTVA I PLEMIĆKE OBITELJI SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

2. ožujka - 13. travnja 2017.

Gradski muzej Sisak i Društvo Terra banalis 

Gradski muzej Sisak i Društvo Terra banalis organizirali su seriju predavanja o poznatim vlastelinstvima i plemićkim obiteljima na prostoru Siska i Banovine. Prostor koji je već od antičkih vremena bio važno proizvodno, prometno i vojno čvorište, od srednjeg su vijeka dijelili najjači hrvatsko-slavonski vlastelini, uz niz manjih plemićkih obitelji i crkvenih posjednika koji su ga rubno i povremeno zaposjedali. Zahvaljujući povoljnim prirodnim preduvjetima, na tim je vlastelinstvima održavana visoka razina napučenosti i obrađenosti zemlje, sve do osmanskih osvajanja koja su uzdrmala srednjovjekovnu ekonomiju ovih prostora i rezultirala stvaranjem vojno-krajiškog sustava. Kroz niz predavanja posebno su istaknuti oni vlastelini koji su ostavili jačeg traga u širem hrvatskom kontekstu (Babonići Blagajski, Zagrebački kaptol, opatija Topusko, Töttösi, Čupori Moslavački, Erdődy, Zrinski). Razmotrilo se kako su vlastelinstva stekli, na kojim su pretpostavkama vlastelinstva funkcionirala srednjem vijeku i kako su se suočila s osmanskom prijetnjom u ranom novom vijeku. Znanstvenici uključeni u seriju istraživački se bave razmatranom problematikom te su kroz predavanja sintetizirali spoznaje starije historiografije i prezentirali nova istraživanja.

ZRINSKI NA PROSTORU POUNJA I ZRINSKE GORE

predavač: dr. sc. Nataša Štefanec, izvanredni profesor (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb)

četvrtak, 2. ožujka 2017. u 19 sati

Došavši na prostor Pounja i Zrinske gore 1347. godine, u vrijeme kneza Jurja III. Bribirskog, Šubići Bribirski zatekli su plodne zemlje, naseljene posjede i izdašne rudnike. Pod novim imenom započeli su novu, uspješnu etapu razvoja roda, koja je trajala do 1670-ih godina. U prvoj fazi, od polovine 14. do polovine 16. stoljeća, glavno sjedište Zrinskih bilo je u Pounju i na obroncima Zrinske gore. Zrinski su vrlo uspješno svladali izazove preseljenja, a otegotne okolnosti te prve velike migracije, prije svega stalnu osmansku prijetnju, nadvladali su prije svega zahvaljujući bogatim rudnicima koji su omogućavali financiranje privatne vojske te spremnosti na sustavnu obranu imanja. Za Petra II. Zrinskog, te njegovih nasljednika Nikole III. Zrinskog (†1534.) i  Nikole IV. Zrinskog (†1566.), život se odvijao oko stražarenja na Uni, vođenja i nadgledanja poljoprivrednih aktivnosti na imanjima, opravljanja i izgradnje utvrda, organizacije rudarskog poslovanja te kovanja novca - groša, denara, talira i pfeniga. Od 1530-ih godina, kad su osmanski napadi postali neizdrživi, Zrinski su počeli razvijati strategije za izvlačenje s prostora Pounja. Ženidbama, nasljeđivanjem imanja i političkom aktivnošću, u čemu je posebno prednjačio Nikola IV. Zrinski, osigurali su nove, sigurnije posjede na hrvatsko-slavonskom sjeveru, a pomaknuli su se i na sam ugarski prostor. Od 1550-ih počeli su napuštati obranu svojih utvrda te su one postale dio obrambenog sustava Hrvatske krajine. Kraj te dionice obiteljske povijesti obilježili su pad Zrina i Gvozdanskog 1577/78. Ipak, ostavština Zrinskih u Pounju je golema te predstoji velik posao na tome da ju se raznim projektima stavi u funkciju kulturnog i turističkog razvoja. 

 

HERALDIČKA OBILJEŽJA KNEZOVA BABONIĆA-BLAGAJSKIH: PORIJEKLO, UPOTREBA I MIJENE GRBA 

predavač: dr. sc. Hrvoje Kekez, docent (Odjel za povijest, Hrvatsko katoličko sveučilište)

četvrtak, 9. ožujka 2017. u 19 sati

Grbovi plemićkih obitelji jedan su od važnijih elementa identiteta pojedinca, obitelji ili širih srodničkih zajednica, koji je zbog svoje vizualne komponente izuzetno bio pogodan za prenošenje različitih informacija i/ili narativa široj publici. U izlaganju nastojat će se prikazati nastanak i porijeklo grba knezova Babonića na najstarijim sačuvanim prikazima na pečatima uz različite diplome s kraja 13. i početka 14. stoljeća, ali njegovu upotrebu i mijene njegovih heraldičkih obilježja u narednim vremenima sve do sredine, tj. kraja 17. stoljeća. Riječ je o grbu jedne od najvažnijih plemićkih magnatskih obitelji srednjovjekovne Slavonije čije porijeklo se može tražiti na prostorima današnje Banovine, a koja je sve do sredine 16. stoljeća bila uključena u različite manje ili više presudne povijesne procese koji su se odvijali na hrvatskim povijesnim prostorima. Stoga će se u izlaganju ukratko predstaviti povijesni razvoj i uloga knezova Babonića i njihovih potomaka knezova Blagajskih od prvih spomena u sačuvanim pisanim izvorima početkom 13. pa sve do sredine 16. stoljeća. Potom će se prikazati razmjerno brojni sačuvani prikazi grba knezova Babonića-Blagajskih te mijene heraldičkih obilježja i elemenata u promatranom vremenskom periodu, pri čemu će se problematizirati pitanje geneze grba i raznih promjena njegova izgleda kao posljedica utjecaja različitih društveno-političkih povijesnih okolnosti, ali i heraldičke prakse, tj. onodobne „mode“. Predavanje će biti popraćeno vizualnom prezentacijom. 

TÖTTÖSI OD BÁTHMONOSTRA I BLINJE: UGARSKI USELJENICI NA PODRUČJE SREDNJOVJEKOVNE SLAVONIJE

predavačica: dr. sc. Suzana Miljan (Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za pov. i društ. znanosti HAZU, Zagreb)

četvrtak, 16. ožujka 2017. u 19 sati

Obitelj Töttös od Bátmonostra imala je veliko vlastelinstvo na jugoistočnom dijelu županije, prateći tok rijeke Save, dijeleći Zagrebačku od Križevačke županije. Došli su na područje Zagrebačke županije 1345. godine, te polako izgrađivali svoj dvojni identitet, kao  jedini mađarski plemići na području županije. U županiju su stigli kada i dvije obitelji – de Surdis iz Piacenze, te obitelj Zrinski. Za vrijeme Žigmundove vladavine izgradili su tvrdi grad Blinju na svome veleposjedu istog imena. Kao tvrdi grad Blinja se spominje tek 1430. (što je očito bio povoljan trenutak, jer Blinja nije jedini tvrdi grad i kaštel koji je uzdignut upravo u tome trenutku). Nisu stekli niti jedan drugi posjed na području Zagrebačke županije. Ipak, njihovo je vlastelinstvo bilo iznimka jer su imali lijepo izgrađenu infrastrukturu posjeda te ljude koji su se bavili njegovim održavanjem. Vrlo su zahvalna obitelj za istraživanje zbog brojnih sačuvanih izvora. Unatoč tome što su svi muški članovi obitelji bili kraljevski vitezovi te obnašali i druge istaknute funkcije, očito je da u njihovom slučaju posjedovanje tvrdog grada nije označavalo moć, kao što se to tradicionalno smatra za plemiće anžuvinskog razdoblja. U izlaganju će se predstaviti društvena umreženost Töttösa na razini županije, odnosno na razini Slavonije, o čemu najviše podataka saznajemo iz međusobnih tužbi, primjerice sa svojim susjedima (Zrinski, obitelj Toth od Susedgrada, Kutinski i Čupori). Ujedno će se predstaviti pojedinci čije su karijere utjecale na stanje posjeda u Slavoniji, jer u izvorima nalazimo brojne podatke o njihovom svakodnevnom životu i obiteljskim odnosima, čak i prehrani.

ERDŐDY: VJEČITI KNEZOVI OD GORE ZAPRTE MOSLAVINE 

predavačica: dr. sc. Silvija Pisk, znanstvena suradnica (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu) 

četvrtak, 23. ožujka 2017. u 19 sati

Plemićka obitelj Erdödy djelovala je na prostoru današnje Sisačko-moslavačke županije od kraja 15. stoljeća. Naime, smrću posljednjeg muškog Čupora Moslavačkog krajem 1492., ugarsko-hrvatski kralj Vladislav Jagelović ne poštiva odredbe njegove oporuke, već sve njegove posjede poklanja početkom 1493. egerskom biskupu i svom kancelaru Tomi Bakaču, rodonačelniku obitelji Erdödy. Obitelj se zadržala na prostoru današnje Moslavine do 19. stoljeća i upravo po pridjevku „od Moslavine“ (de Monozlo), ime Moslavina širi se po njihovim brojnim posjedima i na Garić goru koja dobiva ime Moslavačka gora, kao što se i cijelo geografsko područje između Lonje, Česme i Ilove počinje nazivati Moslavinom. Pojedini članovi obitelji istaknuli su se političkim djelovanjem, a obnašali su i najviše dužnosti, svjetovne i crkvene. Također su se proslavili djelovanjem na bojnom polju, posebice u ratovima s Osmanlijama (Bitka kod Siska, Mohačka bitka). Plemićka obitelj Erdödy ostavila je ujedno neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturno-povijesnoj i spomeničkoj baštini, a neki od spomenika kulture nalaze se i u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 

 

ČUPORI MOSLAVAČKI: GOSPODARI MOSLAVINE

predavačica: dr. sc. Zrinka Nikolić Jakus, izvanredna profesorica(Odsjek za povijest, Filozofski fakultet u Zagrebu) 

četvrtak, 30. ožujka 2017. u 19 sati

Moćni plemićki rod Čupor Moslavački pod tim se imenom javlja u povijesnim izvorima u prvoj polovici 14. stoljeća, ali se danas smatra da su odvjetak još starijeg roda Moslavačkih ili Moslavinskih (De Monoszló) koji su posjedovali moslavačko vlastelinstvo od druge polovine 12. stoljeća. Moslavina je i ime njihova utvrđenoga grada, smještenog na rubnim obroncima Moslavačke gore (na mjestu kojeg su kasnije izgradili svoj dvorac grofovi Erdödy, a u kojem se nalazi danas Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“). Iz tog se grada nadzirala dolina rijeke Lonje. Upravljali su Moslavinom do izumrća u muškoj lozi 1492. godine, a imali su posjede i u Zagrebačkoj i Križevačkoj, a neko vrijeme i u Vukovarskoj i Bačkoj županiji. Od kraja 14. stoljeća posjeduju i Jelengrad (Szarvaskó) i Podgrađe (Warallya), a povremeno su zalogom ili donacijom dolazili i u posjed drugih gradova, npr. Sokola, Bihaća, Ripača, Dubovca, Nevne, Korođa, Ivankova itd. Stjepan (*1256. – *1293.) s nadimkom „Čupor“ (mađarski csupor, možda u značenju ćup) rodonačelnik je grane Čupora Moslavačkih koja krajem 14. stoljeća ponovno doživljava uspon. Njezini su najistaknutiji članovi bili ban Toma (1217. – 1231.), Egidije (†1313), Pavao (†1415.), slavonski ban, poznat po sukobu s bosanskim vojvodom Hrvojem Vukčićem Hrvatinićem, o čemu postoji više slikovitih anegdota, njegov sin Demetrije, kninski, zagrebački i đurski biskup (†1468.), te Nikola (†1473.), erdeljski vojvoda i istaknuti ratnik u vrijeme kralja Matijaša Korvina (1458. – 1490.). Motivi s njihova obiteljskog grba u kojem je romb (nagnuti pravokutnik) s četiri reda u kojem se izmjenjuju crvene i srebrne kocke, a na kojem stoji svraka, danas se nalaze u grbu grada Kutine.

SISAČKO VLASTELINSTVO ZAGREBAČKOG KAPTOLA U SREDNJEM VIJEKU: PRIČA O ODRŽIVOM RAZVOJU 

predavač: dr. sc. Marko Jerković, znanstveni suradnik (Odsjek za povijest, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)  

četvrtak, 6. travnja 2017. u 19 sati

 

Od 1215., kada Zagrebački kaptol postaje vlasnik Siska i okolnih posjeda, pa sve do kraja srednjega vijeka kontinuirano traje oblikovanje i razvoj novoga kaptolskoga vlastelinstva. Tijekom 13., a naročito za vrijeme 14. stoljeća, Zagrebački kaptol potiče gospodarski i društveni razvoj kraja – iskorištava se riječni potencijal Kupe, Save i Odre, sisačko područje postaje važna prometna točka te sam Sisak izrasta u jedno od kaptolskih upravnih središta. Izlaganje razmatra na koji su način zagrebački kanonici organizirali upravu nad sisačkim vlastelinstvom i koja je bila važnost sisačkoga kraja u gospodarskom životu zagrebačkih kanonika. U tom se kontekstu naročita pozornost posvećuje gospodarskoj preobrazbi sisačkoga vlastelinstva te se upozorava na važnost ovladavanja prirodnim potencijalom i riječnim dolinama sisačkoga područja. Tijekom 14. stoljeća zagrebački su kanonici na sisačkom vlastelinstvu razvijali takozvani predijalni sustav, te su, radi unapređenja gospodarenja, veći dio zemljišta dali pojedincima (uglavnom plemićima) u zakup. Razvoj zakupnoga sustava postao je glavna stavka gospodarske reforme na sisačkom vlastelinstvu u ovom periodu, odnosno temelj održivoga razvoja cjelokupnoga područja smještenoga oko Kupe, Odre i Save. Usporedno s gospodarskim reformama došle su i one upravne; Zagrebački kaptol, naime, na ovomu području čini administrativni preustroj i sve posjede objedinjuje u novu upravnu jedinicu pod nazivom komitat. U sisačkom je komitatu djelovao čitav niz kaptolskih službenika koji su, još više nego u prethodnim periodima, nadgledali poljoprivrednu proizvodnju i organizirali efikasniji sustav ubiranja poreza. Kasnosrednjovjekovni je period cjelokupnoj Zagrebačkoj biskupiji donio nove izazove, osobito zbog nadiranja Osmanlija. No, sisačko vlastelinstvo i u ovom razdoblju prosperira; kanonici iznalaze nova, inovativna, rješenja uz pomoću kojih osiguravaju dostatnu proizvodnju hrane i potiču trgovinu. Štoviše, sam Sisak postaje trgovište početkom 15. stoljeća te Kaptol ovom naselju daje određenu autonomiju u organizaciji lokalne uprave. Nadalje, dio se izbjeglica pred Osmanlijama naseljava upravo na ovim zemljištima, te se pokreće novi val krčenja šuma i osnutak novih sela. Do novih većih promjena na sisačkom vlastelinstvu dolazi 1540-ih godina, kada se počinje graditi sisačka utvrda, čime se i Kaptol i stanovništvo kaptolskih južnih zemljoposjeda intenzivnije uključuje u obrambeni sustav Kraljevstva.

OPATIJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE U TOPUSKOM  - POVIJESNI RAZVOJ REDOVNIČKOG VLASTELINSTVA I NJEGOVA PRILAGODBA OSMANSKOJ UGROZI 

predavačica: dr. sc. Ana Novak, znanstvena suradnica 

četvrtak, 13. travnja 2017. u 19 sati

  

Cisterciti (reformirana grana benediktinskog reda) na područje Zagrebačke biskupije dolaze na poziv ugarsko – hrvatskog kralja Andrije II. Arpadovića 1205. godine direktno iz francuske opatije Clairvaux. Kralj im daruje prostran posjed na području Gorske županije te redovnici ubrzo započinju s organizacijom vlastelinstva. Pod geslom ora et labora (moli i radi) puna tri stoljeća cisterciti su usmjeravali život lokalnog stanovništva te promicali tekovine zapadne kulture. Zaslužni su za razvoj umjetnosti, ostvarili su jak društveni utjecaj, a doprinijeli su razvoju obrta i poljoprivrede. Koliko su pak cisterciti stvarno djelovali na transformaciju povijesnog okoliša Banovine, budući da računi i cjeloviti fond opatijskih isprava nisu sačuvani, danas možemo samo parcijalno zaključivati. Pisani izvori svjedoče o razvijenom obrtu, vinogradarstvu i ribarstvu te pojedinim sekundarnim „industrijskim“ djelatnostima - poput mlinarenja i gospodarenja vodnim resursima. Najbolji dokumentirani primjer gospodarskog djelovanja svakako je organizacija velikog broja granđi (grangia) - gospodarskih postaja, koje su zapremale velike zemljišne površine. Topografska analiza upućuje na njihovu vezu s pojedinim župama na području Gorskog arhiđakonata, odnosno s pojedinim srednjovjekovnim naseljima te na određenu gospodarsku strategiju i organizaciju posjeda o kojoj će biti nešto više rečeno. Također velik broj župa koje su se nalazile pod patronatom cistercita upućuje na njihov jak duhovni utjecaj. Cisterciti su uspješno upravljali prostranim posjedom sve do prvih osmanskih prodora. Dugovječno vlastelinstvo odupire se osmanskoj ugrozi te pod upravom komendatarnih opata opstaje i u kasnosrednjovjekovnom razdoblju. Prilagodba konstantnoj opasnosti očituje se u gradnji pojedinih opatijskih utvrda i reorganizaciji gospodarskog djelovanja. Lokalno stanovništvo uključuje se u gradnju opatijskih kaštela i čvrstih utvrda oko samostana u Topuskom te otad redovnička institucija postaje poznata kao kastrum (Castrum Thopozka).

OKRUGLI STOL

POVJESNIČARI I KULTURNA BAŠTINA 
11. svibnja 2017., 17.45 - 19.45


Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Hrvatske bratske zajednice 4, Zagreb

Moderirala: Nataša Štefanec
Izlagači: Goran Arčabić, Darko Babić, Franko Ćorić, Sanja Lončar, Sanjin Mihelić, Ivana Miletić Čakširan, Tajana Pleše

 

PREDLOŽAK ZA RASPRAVU

Povjesničari su danas naveliko prisutni u medijskoj priči o povijesti 20. stoljeća. Doduše, prečesto je manje bitno što se govori od etikete koju se nosi, ili tabora kojem se, naizgled, pripada. S druge strane, izlozi turističkih agencija u Europi i svijetu, ali i bezbrojni prilozi i video-uradci turističkog predznaka, već 15-20 godina izvikuju ode, uz poneku kritiku, hrvatskoj kulturnoj i prirodnoj baštini, a EU osigurava milijune u fondovima za njezino održavanje i obnovu. U toj medijskoj priči o baštini povjesničara je malo, bilo da ih nikada nije pretjerano bilo, ili da su se usput negdje izgubili.
Stručni ispit za turističkog vodiča polaže se nakon tečaja na licenciranim učilištima, bez institucionalne suradnje s brojnim studijima povijesti u zemlji. Diploma povjesničara, čak i ona doktora znanosti, nije dovoljna da profesor svoje učenike ili studente legalno provede nekim hrvatskim gradom.
Prijavljivanje kompleksnih projekata u kulturi često vode razvojne agencije i (konzultantske) tvrtke u kojima profesionalni povjesničari malo surađuju, dijelom zato što nemaju potrebna znanja, a dijelom zato što se smatra da je za prijavu projekta u kulturi dovoljna 'priča' koja se bez problema može ekstrahirati iz osnovne povijesne literature. Čini se da su se povjesničari, kao struka, razveli od baštine!
Kome u priči o baštini oni uopće trebaju i postoje li mehanizmi kojima bi povjesničar (opet) mogao postati upotrebljiv? Ima li smisla istraživačka znanja koja povjesničar stječe posredovati samo na tradicionalan način, kroz znanstvenu i nastavnu djelatnost, ili bi se ta znanja mogla sustavno prilagođavati i upotrebljavati u revitalizaciji i popularizaciji baštine, u stvaranju kulturnih i turističkih 'proizvoda', napokon, u povezivanju školskih programa povijesti s baštinom oko nas? Smatraju li sami povjesničari takvu ideju mrskom i nepotrebnom, čak i profanacijom struke, ili jednostavno nemaju odgovarajući sustav kroz koji bi stekli kvalifikacije, uvide i stručne mreže za takvu upotrebu svojih znanja? Služi li kulturna ponuda samo za turistički (ekonomski) profit ili bi trebala i prosvjećivati društvo, u najplemenitijem značenju te riječi? Ako da, treba li 'priču' u pozadini kulturne ponude istražiti i oblikovati kompleksnije nego što se to najčešće radi u Hrvatskoj, i to u istinski interdisciplinarnoj suradnji niza struka?
Razmišljanja o odnosu povjesničara, srodnih struka i baštine te o njihovom potencijalnom jačem uključivanju u diskurs o baštini iznijeli su stručnjaci iz niza relevantnih struka, koji su prvo održali svoja izlaganja, a zatim je uslijedila rasprava. 

Serija predavanja 

VOJNICI BANSKE KRAJINE: RODOVI VOJSKE, ODIJEVANJE, NAORUŽANJE, SVAKODNEVICA 

26. ožujka - 21. svibnja 2019. 

Državni arhiv Sisak (19h) 

Pozivnica Stefanec - Rodovi vojske na Ba

Društvo Terra banalis i Državni arhiv u Sisku nastavljaju uspješnu suradnju započetu 2016. godine serijom predavanja o utvrdama Siska i Banovine.

Nova serija od pet predavanja Vojnici Banske krajine: rodovi vojske, odijevanje, naoružanje i svakodnevica održat će se u terminima utorkom ili srijedom, od ožujka do svibnja (s početkom u 19h). Serija predavanja vrednuje pokretnu kulturnu baštinu ovog kraja, proizašlu iz četiri stoljeća postojanja Vojne krajine. Etablirani stručnjaci, znanstvenici i sveučilišni profesori (Tomislav Aralica, Vladimir Brnardić, Alexander Buczynski i Nataša Štefanec) sistematiziraju dosadašnje i donose najnovije spoznaje o izgledu, opremi, funkcioniranju i sastavu vojnokrajiške vojske te prezentiraju primjere dobre prakse u rekonstrukciji i vizualizaciji tih povijesnih postrojbi.   POVEZNICA NA SLUŽBENI DEPLIJAN

Sazeci svih predavanja 2019.jpg
bottom of page