top of page

DANI EUROPSKE BAŠTINE 

Velika europska kulturna manifestacija

na prostoru Banovine

 

DANI EUROPSKE BAŠTINE

manifestacija je koju je 1991. utemeljilo Vijeće Europe uz podršku Europske zajednice. Održava se svakog rujna u zemljama članicama Europske zajednice i popraćena je tematskim programom, prigodnim skupovima, edukativnim radionicama, okruglim stolovima, predavanjima, izložbama i koncertima te posjetima lokalitetima koji građanima inače nisu toliko dostupni. Hrvatska se manifestaciji "Dani europske baštine" pridružila godine 1995. proglašenjem posavskog sela Krapje selom graditeljske baštine. 


U organizaciji Ministarstva kulture, ovogodišnja manifestacija Dana europske baštine u Hrvatskoj tradicionalno se održavala u drugoj polovici rujna i početkom listopada 2017. godine. Zajedničku temu Dana europske baštine u 2017. godini Baština i priroda: krajolik mogućnosti prihvatila je većina zemalja Vijeća Europe. Temom se želi naglasiti povezanost čovjeka s prirodom te potreba za istraživanjem njezinih raznolikosti i kulturnih vrijednosti s ciljem očuvanja prirode, baštine i krajolika za buduće generacije.

DANI EUROPSKE BAŠTINE NA BANOVINI 2017.
 

Društvo Terra banalis bogatim je programom sudjelovalo u ovogodišnjim Danima europske baštine koji su se pod temom „Baština i priroda: krajolik mogućnosti“ odražavali tijekom rujna i listopada 2017. godine u Hrvatskoj i drugim zemljama Europske unije. Tijekom Dana europske baštine 2017. godine Društvo je organiziralo terenske nastave za učenike srednjih škola, pripremilo izložbu te organiziralo stručna predavanja o kulturnoj baštini. Društvo je organiziralo Integrirani nastavni dan Srednje škole Topusko pod naslovom „Cisterciti i opatija Topusko (opatija Beatae Virginis Mariae de Toplica)“ pod vodstvom Ane Rizmaul i Ane Novak, izložbu „Kulturni krajolik Zrinska gora“ Sanje Lončar, Ivane Miletić Čakširan i Kate Benac, terensku nastavu „Hrvatska Kostajnica-Gvozdansko-Zrin: međuinstitucionalna suradnja u okviru integrirane terenske nastave za učenike srednje škole Glina“ uz vodstvo Ane Rizmaul i Nataše Štefanec te predavanje Drage Miletića „Stari grad Kostajnica“. Kroz ove je aktivnosti ostvarena zapažena međuinstitucionalna suradnja i prezentacija institucija i društava čija je djelatnost istraživanje, vrednovanje, obnova i prezentacija kulturne baštine. Detaljnije informacije o događanjima pogledajte ispod.

 

Dana 25. rujna 2017. predstavljen je projekt Cisterciti i Opatija Topusko (Opatija Beatae Virginis Mariae de Toplica) Srednje škole Topusko
Voditelji su Ana Rizmaul, prof. savjetnik, uz stručnu podršku dr. sc. Ane Novak. 
Istog je dana organiziran integrirani nastavni dan na temu Cisterciti u Topuskom tijekom kojega je ostvarena integracija nastavnih sadržaja te nas je međupredmetno interpretiranje teme potaklo na aktivnije sudjelovanje u kulturnom životu i proučavanje hrvatske kulturne baštine. Organizirajući radne skupine ostvarili smo nekoliko vrlo zanimljivih aktivnosti:

•    označili smo granice samostana  i crkve Bl. Djevice Marije u prostoru današnjeg parka Opatovina;
•    potaknuti iluminacijama i prepiskama rukopisa u nekadašnjem samostanu organizirana je  radionica krasopisa;
•    predstavljen je mali herbarij ljekovitog i začinskog bilja;
•    ugostiteljska skupina je pripremila prema receptima cistercita vrlo dojmljiva jela i slastice.

Dana 2.-15. listopada 2017. godine u Glini je predstavljena izložba Kulturni krajolik Zrinska gora. Izložba ima za cilj predstaviti krajobrazne i kulturnopovijesne karakteristike Zrinske gore koje su nositelj identiteta prostora te osnova za zaštitu prostora kao kulturnog krajolika. Autorice izložbe su: Ivana Miletić Čakširan, prof. (Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture), doc.dr.sc. Sanja Lončar (Društvo Terra banalis / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Kata Benac, dipl. ing. agr. vop. (Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije). Izložba će nakon Gline biti predstavljena i u drugim mjestima Sisačko-moslavačke županije: Topuskom, Petrinji, Hrvatskoj Kostajnici, Dvoru, Gvozdu, Sisku.

Zrinska gora velika je i prepoznatljiva prostorna cjelina Sisačko-moslavačke županije čiju okosnicu čini razvedeni reljef gorja omeđen gradovima Petrinjom, Glinom, Dvorom i Hrvatskom Kostajnicom. Prostor je prepoznatljiv po masivnom brežuljkastom terenu s gustim listopadnim šumama i očuvanim potočnim dolinama te naseljima koja su se razvila na padinama, zaravnima i hrptovima gore te u dolinama . Posebne su prirodne vrijednosti bogata nalazišta ruda, šume i vode (riječni tokovi i izvori) te endemske, ugrožene i zaštićene biljne i životinjske vrste. Prirodni uvjeti osiguravali su naseljavanje ovog prostora od prapovijesti do suvremenog doba te njegovo povijesno-kulturno oblikovanje, vidljivo danas u bogatoj arheološkoj baštini, starim utvrdama i gradovima, memorijalnoj baštini, zaštićenim urbanim sredinama, povijesnim seoskim naseljima i tradicijskoj arhitekturi te tradicijskim umijećima i lokalnim znanjima o prostoru i suživotu s prirodom. Zbog navedenih vrijednosti Konzervatorski odjel u Sisku Ministarstva kulture, zajedno s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije – radi na prepoznavanju, dokumentiranju, karakterizaciji i zaštiti krajolika Zrinska gora. Ove će aktivnosti pridonijeti propitivanju suvremenog odnosa prema prostoru Zrinske gore te potaknuti prepoznavanje materijalnih i nematerijalnih vrijednosti kao resursa i potencijala za planiranje budućeg održivog lokalnog i regionalnog razvoja.

 

Dana 8. listopada 2017. godine održano je predavanje Drage Miletića, prof. (konzervatora savjetnika u mirovini) o Starom gradu u Hrvatskoj Kostajnici. Društvo Terra banalis i Turistička zajednica Grada Hrvatska Kostajnica organizirali su predavanje u okviru Dana europske baštine 2017. godine te 20. Kestenijade u Hrvatskoj Kostajnici. Predavanje o rijeci Uni i Starom gradu Zrinskih u Hrvatskoj Kostajnici pripremili su Drago Miletić, prof. (konzervator savjetnik u mirovini) i Tomislav Petrinec, d.i.a. (glavni konzervator Ministarstva kulture), a održao ga je u nedjelju, 8. listopada 2017. godine u Hrvatskoj Kostajnici Drago Miletić, prof. Predavanje o rijeci Uni, povijesnom razvoju grada Hrvatske Kostajnice te dugogodišnjoj obnovi Starog grada Zrinskih bio je lijep doprinos ovogodišnjim Danima europske baštine koji su se održavali pod temom "Baština i priroda: krajolik mogućnosti". Temom se želi naglasiti povezanost čovjeka s prirodom te potreba za istraživanjem njezinih raznolikosti i kulturnih vrijednosti s ciljem očuvanja prirode, baštine i krajolika za buduće generacije.

Povjesničar umjetnosti Drago Miletić više je desetljeća radio na istraživanju, zaštiti, obnovi i prezentaciji povijesnih gradova i burgova, a između ostalih, na istraživanju i obnovi Starog grada Zrinskih u Hrvatskoj Kostajnici. Osim znanstvenog i stručnog rada u Hrvatskom restauratorskom zavodu, bio je aktivan i u podizanju svijesti o važnosti očuvanja kulturne baštine. Za doprinose očuvanju kulturne baštine nagrađen je Nagradom Vicko Andrić 2011. godine te Poveljom Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske 2007. godine. Autor je knjige "Plemićki gradovi kontinentalne Hrvatske" (Zagreb, DUPH, 2012). Arhitekt konzervator Tomislav Petrinec dugogodišnji je djelatnik Ministarstva kulture (Konzervatorskog odjela u Zagrebu, ranije Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture) u kojem obavlja poslove na zaštiti i očuvanju graditeljske baštine, posebno na zaštićenim povijesnim cjelinama te pojedinačnim kulturnim dobrima (izrada konzervatorskih uvjeta i mišljenja, konzervatorski nadzor, arhitektonsko dokumentiranje, izrada konzervatorskih studija). U razdoblju od 1992. do 1997. radio je na popisu i procjeni ratne štete na spomenicima kulture na području Pakraca, Otočca, Osijeka, Slavonskog broda, Nove Gradiške, Petrinje, Hrvatske Kostajnice, Slunja i Vukovara. Član je nekoliko Povjerenstava pri Ministarstvu kulture te glavni konzervator Ministarstva kulture. 

 

 

Dana 12. listopada 2017. organizirana je terenska nastava za učenike Srednje škole Glina Hrvatska Kostajnica-Gvozdansko- Zrin od vodstvom Ane Rizmaul, prof. savjetnik
Sudionici:  Društvo Terra banalis, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Sisku, Srednja škola „Ivana Trnskoga“ Hrvatska Kostajnica, Ivan Janković, mag.ing geod. et geoinf.
U sklopu Terenske nastave za učenike Srednje škole Glina učenici su obišli utvrde Zrinskih u Hrvatskoj Kostajnici, Zrinu i Gvozdanskom te im je prezentirana povijesna, gospodarska i kulturološka važnost prostora koji su obišli. U izvođenju terenske nastave te u obilasku teren
a surađivali smo s:
•    Društvom Terra banalis: Zrinski na prostoru Pounja i Zrinske gore (predavač dr.sc. Nataša Štefanec, izvanredna profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu) 
•    Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture u Sisku: Baština Zrinskih – budućnost Banovine (predavač diplomirani arheolog i povjesničar Ivana Čakširan, pročelnica Odjela) 
•    Srednjom školom  „Ivana Trnskoga“ iz Hrvatske Kostajnice
Prezentacija projekta "Stazama Zrinskih po Hrvatskom Pounju" u prostoru utvrde Hrvatska Kostajnica - Dramsko-scenski prikaz života najznačajnijih ličnosti obitelji Zrinski i Frankopan (Nikole Šubića Zrinskog, Petra Zrinskog, Frana Krste Frankopana i Katarine Zrinski)
•    Fotogrametrijsko snimanje Gvozdanskog (prezentacija učenicima, primjer dobre prakse, Ivan Janković, mag.ing geod. et geoinf.)

Više veselih fotografija vidi na PS portalu (ovdje) i službenoj facebook stranici terenske (ovdje) !!!

ISTIČEMO I SLJEDEĆE  >>>

U okviru Dana europske baštine ostvarena je i važna suradnja sa sudionicima koji kroz istraživanja ili rad na temi baštine Topuskoga ostavljaju značajan doprinos: Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Sisku (Ivana Čakširan Miletić, ravnateljica Odjela), Hrvatski restauratorski zavod (Andrej Janeš, konzervator arheolog), Turistička zajednica Topusko, Knjižnica Topusko, Državna geodetska uprava Odjel za katastar Glina, Antonio Grgić (umjetnik).
 

bottom of page