top of page

INTERPRETACIJSKI CENTAR ZA POVIJEST PREPORODNOG RAZDOBLJA U GLINI

Kapelnikov stan, Trg Petra Krešimira IV, Glina

 

Josip Jelacic LZMK.jpg

Karta zapovijednog mjesta Glina iz 1863. godine s pozicijom Kapelnikovog stana SZ od gradskog parka, parcela 142 (Arhiva MKRH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konz. odjel Sisak)

KADA I KAKO JE SVE POČELO?

Početkom 2013. godine Grad Glina je pod vodstvom gradonačelnika Milana Bakšića i Konzervatorskog odjela u Sisku za područje SMŽ (voditeljica Ivana Miletić Čakširan) pokrenuo kulturni projekt Putevima glinske banske pukovnije koji je trebao vrednovati bogatog kulturno-povijesno nasljeđe Vojne krajine (16.-19. st.) u glinskom kraju i na području Banovine. U projekt su pozvani povjesničari s Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu pod vodstvom Nataše Štefanec. Time je ujedno pokrenuto osnivanje Interpretacijskog centra u Glini kao muzejsko-izložbene i istraživačke institucije koja bi u širem nacionalnom kontekstu prezentirala značajan dio povijesti Gline i glinskog kraja.

GLINA - VAŽAN CENTAR PREPORODNIH AKTIVNOSTI U HRVATSKOJ

Preporodno razdoblje oblikovalo je hrvatsku naciju potaknuto panslavenskim i ilirskim idejama. Glina je kao sjedište Prve banske pukovnije bila istaknuti kulturni i preporoditeljski, čak i tiskarski centar krajem 18. i u 19. stoljeću. U Glini su se na zapovjednim dužnostima izmjenjivali najviši hrvatski plemići, tu su radili i živjeli časnici Vojne krajine, ali i vodeći poslovni ljudi, trgovci i intelektualci iz šire regije (glinski pukovnik Josip Jelačić, Ivan Trnski, Petar Preradović, Mojsije Baltić i brojni drugi). U Glini je hrvatsku himnu skladao vojnokrajiški kadet Josif Runjanin, a tu je osnovana i prva masonska lođa u Hrvatskoj Ratno prijateljstvo. Glina je tada bila košnica ideja, mjesto gdje se razvijao urbani način života i građanska kultura te razmjenjivale novosti iz cijele Europe. Dio povijesne jezgre Gline iz tog razdoblja očuvan je ili se namjerava obnoviti. Zbog svega navedenog Glina je odlično mjesto za slojevitu prezentaciju preporodnog razdoblja u Hrvatskoj.

Lijevo: Ban Josip Jelačić (1801. - 1859.)

Izvor: Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=28950>.

NOSITELJI, PARTNERI, STRUČNI SURADNICI I KONZULTANTI PROJEKTA

Nositelj projekta je Grad Glina. Partneri na projektu od početka su bili Konzervatorski zavod Sisačko-moslavačke županije, Grad Glina i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U međuvremenu, projektu se, osim znanstvenika s Odsjeka za povijest pridružio i cijeli niz straučnjaka s desetak znanstvenih i stručnih institucija u Hrvatskoj (Arheološki muzej iz Zagreba, Odsjek za povijest, Odsjek za arheologiju, Odjek za etnologiju i kulturnu antropologiju te Katedra za muzeologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Hrvatski institut za povijest iz Zagreba, Gradski muzej Sisak, Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za Sisačko-moslavačku županiju, Restauratorski zavod Hrvatske, Hrvatski državni arhiv iz Zagreba, HRT, Institut za migracije i narodnosti iz Zagreba, itd.).

Do jeseni 2015. izrađena je opsežna projektna dokumentacija vezana uz građevinsku dozvolu i dokumentacija za vanjsko i unutarnje uređenje zgrade Kapelnikovog stana u izvedbi Aktis projekta d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor. Projekt je zastao na nekoliko godina zbog pandemije i potresa, a početkom 2023. godine ponovno je pokrenut.

GDJE ĆE BITI SMJEŠTEN IC?

IC će biti smješten u reprezentativnu zgradu kulturno-povijesne cjeline, tzv. KAPELNIKOV STAN u užoj gradskoj jezgri (Trg Petra Krešimira IV bb). Kapelnikov stan jedna je od važnih povijesnih zgrada u Glini. Osim same obnove zgrade Kapelnikovog stana projekt projekt obuhvaća osnutak Interpretacijskog centra za povijest preporodnog razdoblja u Glini kao referentne institucije u Hrvatskoj, obilježavanje važnih lokacija u gradu i okolici te koordinaciju s postavom Kuće himne.

Centar će obuhvaćati priručnu knjižnicu s referentnom literaturom, prostor za konferencije i radionice, sobu za projekcije, suvenirnicu, prostor za stalni postav na prvom katu i multifunkcionalnu dvoranu u potkrovlju koja može služiti i kao muzejsko-pedagoška radionica za posjete školske djece.

Lijevo: zgrada danas i projekt obnove zgrade

TKO JE KAPELNIK?

Vojni kapelnik bio je meštar vojne glazbe, obično obučen u elegantnu, šarenu odoru. Vojnih bubnjara i trubača bilo je već u 16. stoljeću, ali tek u 18. stoljeću počinje djelovati organizirana vojna glazba, čak i vojni orkestri. U habsburškim postrojbama uobičajilo se redovno trenirati vojsku za moderni način ratovanja. Takve redovne vježbe polovinom 18. stoljeća uvode se i na Vojnu krajinu. Sastavni dio treninga bila je vojna glazba koja je određivala ritam stupanja formacija ili davala zvučne zapovijedi. Vojna glazba imala je i veliku društvenu ulogu. U Petrinji je pukovnijska glazba osnovana u drugoj polovici 18. stoljeća. Glina je također imala svog vojnog glazbenog meštra ili kapelnika (Kapellmeister). Pored glavnog glinskog parka nalazila se i njegova zgrada za stanovanje, tzv. Kapelnikov stan (Kapellmeisters Wohnung). Kontinuirana prisutnost školovanih glazbenika i časnika u Glini rezultirala je brojnim društvenim aktivnostima, a na jednom takvom druženju prvi je puta odsvirana i Lijepa naša.

Lijevo: Primjer raskošne odore vojnog kapelnika habsburške vojske polovinom 18. st.

IZ PROJEKTA JE NASTALO I DRUŠTVO TERRA BANALIS !

Poticaj za osnivanje našeg Društva potekao je upravo iz gore opisane projektne suradnje. Znanstvenici i entuzijasti raznih profesija koji su se okupili oko navedenih glinskih projekata u kulturi, dugi se niz godina bave istraživanjem povijesti i kulture Banovine. Ne bi li olakšali komunikaciju i projektno djelovanje okupili su se u udrugu građana sa sjedištem u Glini. Uz rad na projektu Centra, primarni cilj im je istraživanje, revitalizacija i prezentacija baštine glinskog kraja i Banovine te prezentacija i popularizacija rezultata istraživanja u SMŽ, što uspješno rade od 2015. godine. Glavni suradnici na terenu su im TZ Hrvatska Kostajnica, TZ Petrinja, Srednja škola Glina i Srednja škola Topusko.

Desno: PLAN GLINE IZ 19. STOLJEĆA

Izvor: materijali Društva TB i Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Sisku

Legenda

a)  Katolička župna crkva, 

b) Grkonesjedinjena župna crkva, 

1. Stan glavnog zapovjednika ili pukovnika (Oberst), 

2. Dopukovnikov stan,

3. Stan prvog bojnika (Major),

4. Stan drugog bojnika,

5. Stan stožernog auditora,

6. Stan pukovnijskog pobočnika (Adjutant),

7. Zgrada glavne straže i pukovnijski uredi,

8. Spremište za odore,
9. Kapelnikov stan,

10. Zatvor i ured auditora,

11. Kvartir upravnog kapetana,

12. Kvartir građevinskog kapetana,

13. Glavna škola,

14. Katolički župni dom,

15. Kasina (Cassina) / Općinska zgrada,

16. Srpska škola,

17. Natkriveno vojno vježbalište,

18. Kvartir pukovnijskog liječnika,

19. Žandarmerijska vojarna,

20. Ubožnica i satnijski ured,

21. Stan zapovjednika glinske satnije,

22. Kvartir upravnih časnika glinske satnije,

23. Pukovnikov vrt,

24. Dopukovnikov vrt,

25. Vrt prvog bojnika,

26. Vrt drugog bojnika,

27. Tesarov stan,

28. Pošta,

29. Ljekarna,

30. Naplatna postaja (Mauthaus),

31. Stražarnica,

32. Kvartir upravnog bojnika,

33. Kvartir nadšumara,

34. Vojarna vojne muzike,

35. Pukovnijska vojna škola,

36. Vrt drugog računovođe,

37. Spremište građevinskog materijala. 

bottom of page